Artikeln publicerades 26 oktober 2020

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2020-10-15 paragraf 116-127, anslagstid 2020-10-26 till 2020-11-17

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2020-10-15 paragraf 116-127, anslagstid 2020-10-26 till 2020-11-17

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2020-10-15 paragraf 116-127, anslagstid 2020-10-26 till 2020-11-17