Artikeln publicerades 8 oktober 2020

Anslag/bevis: samverkansnämnden i Blekinge 2020-10-02 §§ 56-68, anslagstid 2020-10-08 -- 2020-10-30

Anslag/bevis: samverkansnämnden i Blekinge 2020-10-02 §§ 56-68, anslagstid 2020-10-08 -- 2020-10-30

Förvaringsplats: Wämö Center Karlskrona