Artikeln publicerades 8 oktober 2020

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-08 § 280 omedelbart justerad, anslagstid 2020-10-09--2020-11-01

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-08 § 280 omedelbart justerad, anslagstid 2020-10-09--2020-11-01

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-08 § 280 omedelbart justerad, anslagstid 2020-10-09--2020-11-01