Artikeln publicerades 30 september 2020

Anslag/bevis: socialnämnden 2020-09-29 §§ 98, 101, 104, 106 omedelbart justerade, anslagstid 2020-09-30--2020-10-22

Anslag/bevis: socialnämnden 2020-09-29 §§ 98, 101, 104, 106 omedelbart justerade, anslagstid 2020-09-30--2020-10-22

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämnden 2020-09-29 §§ 98, 101, 104, 106 omedelbart justerade, anslagstid 2020-09-30--2020-10-22