Artikeln publicerades 15 september 2020

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-09-15 §§ 102-103 omedelbart justerat, anslagstid 2020-09-15 -- 2020-10-08

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-09-15 §§ 102-103 omedelbart justerat, anslagstid 2020-09-15 -- 2020-10-08

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-09-15 §§ 102-103 omedelbart justerat, anslagstid 2020-09-15 -- 2020-10-08