Artikeln publicerades 15 september 2020

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-09-01 §§ 239-271, anslagstid 2020-09-15 -- 2020-10-08

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-09-01 §§ 239-271, anslagstid 2020-09-15 -- 2020-10-08

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KS