Artikeln publicerades 2 september 2020

Anslag/bevis: socialnämnden 2020-08-25 §§ 82-96, anslagstid 2020-09-02 -- 2020-09-24

Anslag/bevis: socialnämnden 2020-08-25 §§ 82-96, anslagstid 2020-09-02 -- 2020-09-24

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Socialnämnden