Artikeln publicerades 1 september 2020

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2020-08-24 §§ 30-33, anslagstid 2020-09-01 -- 2020-09-24

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2020-08-24 §§ 30-33, anslagstid 2020-09-01 -- 2020-09-24

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Krisledningsnämnden