Artikeln publicerades 31 augusti 2020

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2020-08-26 §§ 90-110, anslagstid 2020-08-31--2020-09-22

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2020-08-26 §§ 90-110, anslagstid 2020-08-31--2020-09-22

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis