Artikeln publicerades 16 juli 2020

Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämnden 2020-07-13, extrainkallat sammanträde, §§ 87-89, anslagstid 2020-07-16--2020-08-08

Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämnden 2020-07-13, extrainkallat sammanträde, §§ 87-89, anslagstid 2020-07-16--2020-08-08

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämnden 2020-07-13, extrainkallat sammanträde, §§ 87-89, anslagstid 2020-07-16--2020-08-08 Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby