Artikeln publicerades 30 juni 2020

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-06-23 §§ 71-85, anslagstid 2020-06-30--2020-07-23

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-06-23 §§ 71-85, anslagstid 2020-06-30--2020-07-23

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-06-23 §§ 71-85, anslagstid 2020-06-30--2020-07-23 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen