Artikeln publicerades 24 juni 2020

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2020-06-17 §§ 71-86, anslagstid 2020-06-24--2020-07-16

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2020-06-17 §§ 71-86, anslagstid 2020-06-24--2020-07-16

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis