Artikeln publicerades 24 juni 2020

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-17 §§ 154-187, anslagstid 2020-06-24--2020-07-17

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-17 §§ 154-187, anslagstid 2020-06-24--2020-07-17

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-17 §§ 154-187, anslagstid 2020-06-24--2020-07-17