Artikeln publicerades 23 juni 2020

Anslag/bevis: personalutskottet 2020-06-09 §§ 10-14, anslagstid 2020-06-23--2020-07-16

Anslag/bevis: personalutskottet 2020-06-09 §§ 10-14, anslagstid 2020-06-23--2020-07-16

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen