Artikeln publicerades 18 juni 2020

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-06-16 §§ 108-133, anslagstid 2020-06-18--2020-07-10

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-06-16 §§ 108-133, anslagstid 2020-06-18--2020-07-10

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadhuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis