Artikeln publicerades 16 juni 2020

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott (omedelbart justerat), 2020-06-16, §§ 162-167, anslagstid 2020-06-16--2020-07-09

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott (omedelbart justerat), 2020-06-16, §§ 162-167, anslagstid 2020-06-16--2020-07-09

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott (omedelbart justerat), 2020-06-16, §§ 162-167, anslagstid 2020-06-16--2020-07-09 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen