Artikeln publicerades 12 februari 2020

Anslag/bevis: kulturutskottet 2020-02-04 §§ 1-6, anslagstid 2020-02-12 -- 2020-03-04

Anslag/bevis: kulturutskottet 2020-02-04 §§ 1-6, anslagstid 2020-02-12 -- 2020-03-04

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunkansliet

Anslag/bevis: kulturutskottet 2020-02-04 §§ 1-6, anslagstid 2020-02-12 -- 2020-03-04