Artikeln publicerades 5 februari 2020

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-01-28 §§ 3-19, anslagstid 2020-02-05--2020-02-28

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-01-28 §§ 3-19, anslagstid 2020-02-05--2020-02-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-01-28 §§ 3-19, anslagstid 2020-02-05--2020-02-28 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen