Artikeln publicerades 5 september 2019

äldrenämnden 2019-08-28 §§ 115-131, anslagstid 2019-09-05--2019-09-27

äldrenämnden 2019-08-28 §§ 115-131, anslagstid 2019-09-05--2019-09-27

förvaringsplats: kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis