Artikeln publicerades 2 september 2019

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2019-08-22 §§ 104-114, anslagstid 2019-09-02 -- 2019-09-23

utbildningsnämnden 2019-08-22 §§ 104-114, anslagstid 2019-09-02 -- 2019-09-23

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Bild på underskrifterna från protokollet