Artikeln publicerades 2 september 2019

Anslag/bevis: socialnämnden 2019-08-28 §§ 118-129, anslagstid 2019-09-02 -- 2019-09-25

Anslag/bevis: socialnämnden 2019-08-28 §§ 118-129, anslagstid 2019-09-02 -- 2019-09-25

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen