Artikeln publicerades 29 augusti 2019

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-21 §§ 168-194, anslagstid 2019-08-28 -- 2019-09-20

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS