Artikeln publicerades 28 augusti 2019

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28 §§ 190-192, anslagstid 2019-08-28 -- 2019-09-20

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28 §§ 190-192, anslagstid 2019-08-28 -- 2019-09-20

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28 §§ 190-192, anslagstid 2019-08-28 -- 2019-09-20