Artikeln publicerades 28 augusti 2019

Anslag/bevis: kommuntyrelsens arbetsutskott 2019-08-19 §§ 287-318, anslagstid 2019-08-28 -- 2019-09-20

Anslag/bevis: kommuntyrelsens arbetsutskott 2019-08-19 §§ 287-318, anslagstid 2019-08-28 -- 2019-09-20

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommuntyrelsens arbetsutskott 2019-08-19 §§ 287-318, anslagstid 2019-08-28 -- 2019-09-20