Artikeln publicerades 30 juli 2019

Anslag/bevis: Socialnämndens extra arbetsutskott 2019-07-30 §§ 171-175 OJ, anslagstid 2019-07-30--2019-08-21

Anslag/bevis: Socialnämndens extra arbetsutskott 2019-07-30 §§ 171-175 OJ, anslagstid 2019-07-30--2019-08-21

Anslag/bevis: Socialnämndens extra arbetsutskott 2019-07-30 §§ 171-175 OJ, anslagstid 2019-07-30--2019-08-21