Artikeln publicerades 1 juli 2019

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019--06-26 §§ 91-93, anslagstid 2019-07-01 -- 2019-07-24

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019--06-26 §§ 91-93, anslagstid 2019-07-01 -- 2019-07-24

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019--06-26 §§ 91-93, anslagstid 2019-07-01 -- 2019-07-24