Artikeln publicerades 29 juni 2019

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-06-19 §§ 206-245, anslagstid 2019-06-29 -- 2019-07-23

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-06-19 §§ 206-245, anslagstid 2019-06-29 -- 2019-07-23

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-06-19 §§ 206-245, anslagstid 2019-06-29 -- 2019-07-23