Artikeln publicerades 28 juni 2019

Anslag/bevis: socialnämnden 2019-06-25 §§ 102-117, anslagstid 2019-06-28 -- 2019-07-21

Anslag/bevis: socialnämnden 2019-06-25 §§ 102-117, anslagstid 2019-06-28 -- 2019-07-21

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunkansliet

Anslag/bevis: socialnämnden 2019-06-25 §§ 102-117, anslagstid 2019-06-28 -- 2019-07-21