Artikeln publicerades 27 juni 2019

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2019-06-24 §§ 81-103, anslagstid 2019-06-27 -- 2019-07-19

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2019-06-24 §§ 81-103, anslagstid 2019-06-27 -- 2019-07-19

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2019-06-24 §§ 81-103, anslagstid 2019-06-27 -- 2019-07-19