Artikeln publicerades 26 juni 2019

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-18 §§ 142-167, anslagstid 2019-06-26 -- 2019-07-19

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-18 §§ 142-167, anslagstid 2019-06-26 -- 2019-07-19

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

mbn