Artikeln publicerades 26 juni 2019

Anslag/bevis: äldrenämnden 2019-06-19 §§ 91-114, anslagstid 2019-06-26--2019-07-18

Anslag/bevis: äldrenämnden 2019-06-19 §§ 91-114, anslagstid 2019-06-26--2019-07-18

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis