Artikeln publicerades 13 maj 2019

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-05-07 §§ 152-184, anslagstid 2019-05-13 -- 2019-06-05

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-05-07 §§ 152-184, anslagstid 2019-05-13 -- 2019-06-05

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

ks