Artikeln publicerades 7 maj 2019

Anslag/bevis:Kommunstyrelsen 2019-05-07 § 154 anslagstid 2019-05-07 -- 2019-05-30

Anslag/bevis:Kommunstyrelsen 2019-05-07 § 154 anslagstid 2019-05-07 -- 2019-05-30

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvlaltningen

KS 2019-05-07. omedelbart justerat