Artikeln publicerades 6 maj 2019

Anslag/bevis: valnämnden 2019-04-25 §§ 13-16, anslagstid 2019-05-06--2019-05-29

Anslag/bevis: valnämnden 2019-04-25 §§ 13-16, anslagstid 2019-05-06--2019-05-29

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis