Artikeln publicerades 15 april 2019

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-15 §§ 85-87 OJ, anslagstid 2019-04-15--2019-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-15 §§ 85-87 OJ, anslagstid 2019-04-15--2019-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-15 §§ 85-87 OJ, anslagstid 2019-04-15--2019-05-08