Artikeln publicerades 15 april 2019

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-04-09 §§ 108-151, anslagstid 2019-04-15 -- 2019-05-09

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-04-09 §§ 108-151, anslagstid 2019-04-15 -- 2019-05-09

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-04-09 §§ 108-151, anslagstid 2019-04-15 -- 2019-05-09