Artikeln publicerades 8 april 2019

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2019-04-02 §§ 53-84, anslagstid 2019-04-08--2019-05-02

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2019-04-02 §§ 53-84, anslagstid 2019-04-08--2019-05-02

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2019-04-02 §§ 53-84, anslagstid 2019-04-08--2019-05-02