Artikeln publicerades 3 april 2019

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-03-28 §§ 94-122, anslagstid 2019-04-03 -- 2019-04-26

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-03-28 §§ 94-122, anslagstid 2019-04-03 -- 2019-04-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KF