Artikeln publicerades 15 mars 2019

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-12 §§ 44-50, anslagstid 2019-03-15--2019-04-08

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-12 §§ 44-50, anslagstid 2019-03-15--2019-04-08