Artikeln publicerades 14 mars 2019

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-03-05 §§ 77-103, anslagstid 2019-03-14 -- 2019-04-06

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-03-05 §§ 77-103, anslagstid 2019-03-14 -- 2019-04-06

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-03-05 §§ 77-103, anslagstid 2019-03-14 -- 2019-04-06