Artikeln publicerades 6 mars 2019

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-02-28 §§ 45-93, anslagstid 2019-03-06 -- 2019-03-29

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-02-28 §§ 45-93, anslagstid 2019-03-06 -- 2019-03-29

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KF 190228