Artikeln publicerades 4 mars 2019

Anslag/Bevis: Socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-04 §§ 42-43, omedelbart justerat, anslagstid 2019-03-04--2019-03-27

Anslag/Bevis: Socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-04 §§ 42-43, omedelbart justerat, anslagstid 2019-03-04--2019-03-27