Artikeln publicerades 1 mars 2019

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2019-02-21 § 21--36, anslagstid 2019-03-01--2019-03-25

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2019-02-21 § 21--36, anslagstid 2019-03-01--2019-03-25

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2019-02-21 § 21--36, anslagstid 2019-03-01--2019-03-25