Artikeln publicerades 6 februari 2019

äldrenämnden 2019-01-30 §§ 1-17, anslagstid 2019-02-06 -- 2019-03-01

äldrenämnden 2019-01-30 §§ 1-17, anslagstid 2019-02-06 -- 2019-03-01

Förvaringsplats; Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis