Artikeln publicerades 5 februari 2019

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-01-31 §§ 1-15, anslagstid 2019-02-05 -- 2019-02-28

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-01-31 §§ 1-15, anslagstid 2019-02-05 -- 2019-02-28

Förvaringsplats: Stadshuset, ronneby, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-01-31 §§ 1-15, anslagstid 2019-02-05 -- 2019-02-28