Artikeln publicerades 5 februari 2019

Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-01-29 §§ 4-29, anslagstid 2019-02-05--2019-02-28

Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-01-29 §§ 4-29, anslagstid 2019-02-05--2019-02-28