Artikeln publicerades 5 februari 2019

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-02-05 § 38 (omedlbart justerat), anslagstid 2019-02-05 -- 2019-02-28

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-02-05 § 38 (omedlbart justerat), anslagstid 2019-02-05 -- 2019-02-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-02-08 § 38 (omedlbart justerat), anslagstid 2019-02-05 -- 2019-02-28