Artikeln publicerades 31 januari 2019

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-01-31 §§ 1,3 (omedebart justerat), anslagstid 2019-01-31 -- 2019-02-23

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-01-31 §§ 1,3 (omedebart justerat), anslagstid 2019-01-31 -- 2019-02-23

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden