Anslagstavla

Här publicerar vi kungörelser och anslag/bevis för Ronneby kommun. Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Här hittar du också underrättelser om när detaljplaner granskas på grund av planförslag.

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

Underrättelser

När detaljplaner ska granskas hittar du kortfattad information om planärendet här. Även underrättelser om detaljplaner som vunnit laga kraft finns här.

Anslag/bevis

Kungörelser om flyttade fordon


  • Kungörelse om flyttade fordon
    Om du har frågor ringer du växeln på 0457-68 80 80 eller skickar e-post till: tekniskaforvaltningen@ronneby.seFlyttade fordon: Följande fordon har flyttats med stöd i lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon. Är ägare av fordonet in känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet in hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen
    Läs mer