Artikeln publicerades 8 januari 2019

Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-01-03, §§ 1-3, anslagstid 2019-01-08--2019-01-31

Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-01-03, §§ 1-3, anslagstid 2019-01-08--2019-01-31